Herma Davelaar-van Zanten, IBCLC

Specialistische begeleiding bij borstvoeding

 

 

De praktijk is gesloten. Ik verwijs u graag door naar: 

Marga Wapenaar, www.lactatiekundigepraktijkleiden.com, 06-24513590   

Helen Weerheim, Lactatiekundige praktijk de Zoete Parel in Hazerswoude-Dorp, 0172589441 of 06-41329210 

www.nvlborstvoeding.nl